PRVOTŘÍDNÍ PÉČE

„Doteky lidských rukou nás provázejí od počátku našeho života. Mohou konejšit, léčit, uvolňovat. Jsou jedním ze zázračných prostředků lidského dorozumívání, kde není třeba slov.Při doteku dochází k jedinečnému spojení děťátka s vámi a vás s děťátkem. Otevíráte bránu hlubšího-vzájemného citového vztahu... “

 

 

Stimulace a masáž jsou pravděpodobně nejstaršími způsoby uzdravování a revitalizování lidské bytosti a to na všech úrovních( tělesné, duševní i duchovní ). Léčebná stimulace a masáž se rozvinula v umění se střídáním relaxace, povzbuzováním a posilováním ducha i těla. Když toto všechno ještě propojíme s rodičovskou láskou a jejím hřejivým pohlazením, vznikne terapeutická metoda, která má velkou citovou i léčebnou sílu.

Metoda, kterou vyučujeme je metodou hluboce zasahující všechny fyzické i psychické funkce vašeho děťátka  s cílem jejich optimalizce(vyladění). 

Stimulace a masáž je smysluplnou sestavou velmi jemného a procítěného masírování a šetrného stimulování vašeho děťátka a to s přihlédnutím na jeho individuální potřeby(případně je zohledněna diagnóza). K zvláčnění pokožky je použito olejů, k celkovému uvolnění a k prohloubení relaxace pouštíme dětskou relaxační hudbu. Jakmile zvládnete techniku a sled základních tahů sestavy, můžete začít využívat vlastní intuici a kreativně přizpůsobit masáž nejen potřebám děťátka,ale i vašim.

Pokud budete trpěliví k dětem i k sobě, pokud budete celé své konání naplňovat láskou a budete chápat tuto proceduru, jako tvořivou práci, během několika dnů, či týdnů, pocítíte u sebe i u dětí hluboké účinky dotekové relaxace. Zlepší se vzájemné vztahy mezi rodiči a dětmi, ale i mezi všemi členy rodiny navzájem, neboť mezi jinými vlivy masáž podněcuje a prohlubuje schopnost empatie – vciťování se do druhých osob, se kterými jste při masáži v neverbálním kontaktu.

 

Proč právě tato technika pomůže vašemu děťátku ?

Vy i děti se naučíte relaxovat, soustředit se, děti budou s vámi lépe spolupracovat, zlepší se jejich spánkový rytmus a protože s láskou pečujete o jejich tělo i duši, budou odolnější vůči nemocem a škodlivým vlivům okolního prostředí. Stanou se klidnějšími a budou schopny vědomě vnímat a sdílet energii mezi matkou, otcem a dítětem. Fyziologicky se stimuluje a zlepšuje krevní oběh, což má vliv na rozvoj všech tkání a činnost orgánů. V souvislosti se stimulací krevního oběhu se zlepšuje podpora dýchání, celý organismus je dobře okysličován, podporuje se rozvoj hrudníku a správné držení těla. Stimulujeme pokožku a jednotlivé nervy a jejich zakončení, aktivizujeme větší počet nervů, a tím posilujeme i hmat.Pročistíme lymfatický systém = výrazně zvýšíme obranyschopnost vašeho děťátka. 

Tato stimulační a masážní terapeutická technika výrazně pomáhá dětem, které přišly na svět dlouhým a komplikovaným porodem. V těchto případech je vhodné provádět terapii již v prvních hodinách života dítěte. Napětí a úzkost způsobené dlouhotrvajícím sevřením v porodních cestách jsou pak uvolňovány laskavými doteky dlaní rodičů za podpory působení přírodních bylinných olejů. Dochází tak během několika dnů či týdnů k uvolnění spasmů v blanitých strukturách tělíčka dítěte. Pokud není pracováno s touto úrovní, ovlivňuje napětí druhotně vnitřní orgány i svalstvo, které jsou fasciemi obaleny. Mozek pak přejímá tento vzor a udržuje jej. Celková tenze se fixuje. Doporučuji tedy začít s terapií co nejdříve...

Velikým významem této techniky je izolace nervů od negativních vlivů a stimulace tvorby myelinu zvyšujícího nervovou vodivost. Je rozvíjena vazba mezi mozkem a periferními nervy. Stimulujeme též vazbu mezi nervy v mozku (mnohé nervy jinak zůstávají bez vytvořených vazeb a tím se snižuje kapacita informací vědomě se ukládajících v mozku)! Masáží ovlivňujeme i svalstvo. Působíme jak na jeho zpevnění tak i na uvolnění – podle potřeby. Koordinaci pohybů zlepšujeme zejména pravolevě orientovanými masážními tahy na těle dítěte. Tento účinek je vhodný pro děti s hyperkynetickým, hyper- i hypotonickým syndromem, opistomatem. Masáží vyvoláváme i kloubní změny – při doteku v blízkosti kloubů dochází k uvolnění hormonů do organismu, je uvolňován pohybový aparát. Dotekové relaxační techniky uvolňují a odstraňují u dětí poporodní trauma, pomáhají zlepšit dyslexii, dysgrafii, dyskalkulii, projevy lehké mozkové dysfunkce, dokonce i některé projevy Downova syndromu i autismu, mohou zlepšit stav astmatiků, alergiků, ekzematiků aj.

Významnou roli hraje i působení dotekové relaxace na naši citovou, mentální i vzpomínkovou strukturu. Zejména u dětí s vážnějšími poruchami a kombinovaným postižením pomáhá dotek k sebeuvědomování a k sebepřijetí a to i u rodiče, který masáž provádí. Při dlouhodobé terapii nastává proces rozpouštění pocitů viny, což je z psychologické stránky struktury naší osobnosti nesmírně důležitý aspekt pro uvolnění napětí, přijetí a posléze hojení hlubokých citových zranění, pro uzdravení duše, pro nalezení lásky na vlastní životní cestě.

Celá masáž ve svém důsledku působí na svalový, oběhový a lymfatický systém, působí i na jednotlivé tlakové body a meridiány, ovlivňuje rovnováhu životní energie, působí preventivně i léčebně a regeneračně na tělo, duši i ducha.

ORGANIZACE KURZU :

KURZ A : pro děti od narození do 1 roku věku

KURZ B : pro děti od 2 do 3 let

KURZ C : pro děti starší 3 let

Všechny kurzy probíhají pod odborným vedením zkušeného fyzioterapeuta.

Kurz je rozdělen do 6 lekcí

(délka jedné lekce je asi 90 minut).

Pracuje se v rovinách :

- teorie

- praxe

- supervize

Minimální obsazenost kurzu :   

5 dvojic (rodič a děťátko)

Maximální obsazenost kurzu :

10 dvojic (rodič a děťátko)

CENA KURZU : 1.480,-Kč (občerstvení zdarma)

Způsob platby kurzu :

a.) celé kurzovné pošlete na účet nebo zaplatíte na naší klinice

b.) zálohu ve výši 1.000,-Kč zašlete na účet nebo zaplatíte na naší klinice a zbývající část kurzovného (480,-Kč) zaplatíte v den zahájení kurzu v hotovosti na naší klinice

UPOZORNĚNÍ :

Jestliže se závažných důvodů nebudete moci kurzu zůčastnit (nemoc...) zařadíme vás do některého z následujících kurzů, jehož termín vám bude vyhovovat.

 

 

 

 

Bc. F r a n c o v á M a r t i n a, cert. MDT
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one