PRVOTŘÍDNÍ PÉČE

Co je to fyzioterapie a komu může pomoci ?

Bolesti pohybového aparátu, zejména bolesti v oblasti zad, jsou jednou z nejčastějších příčin přivádějící pacienty k lékaři.

Naprostá většina bolestí zad je takzvaně vertebrogenních, tedy způsobených funkční poruchou - případně poruchami v oblasti páteře - tedy bez významnějšího patologicko-anatomického substrátu.

A právě pro pacienty u nichž se jedná o obtíže způsonené poruchou funkce pohybového aparátu je fyzioterapie prostředkem návratu k plnému zdraví a kondici!Fyzioterapie se zabývá léčbou pohybového aparátu. Klouby, svaly avazy jsou přetěžovány při neustále se opakujícím pohybem i statickou zátěží. Ať už je to zapříčiněno jednostranným zatěžováním určitého segmentu pohybového aparátu nebo stavem po úrazu, nemoci nebo psychickým a pracovním vypětím je fyzioterapie metodou první volby.

Fyzioterapie používá různé techniky, které umožňují zlepšit pohybovou funkci svalů a kloubů do maximálně možného fyziologického rozsahu pohybu. Je schopná řešit a urychlit léčebný proces pohybového aparátu a odstranit bolesti a ztuhlost svalů a kloubů. Zvýšenou pozornost vyžadují především pacienti s degenerativními změnami, jako je artritida nebo osteoporóza a to zejména z důvodu, že větší obtíže pacientovi mohou způsobovat funkční poruchy v některém ze sousedících segmentů než vlastní degenerativní proces (který je již nevratný). Důležitý je také fakt, že v zablokovaných segmentech probíhají degenerativní procesy mnohem rychleji než v segmentech fyziologocky volných. V poúrazových stavech (např. po zlomeninách) umí fyzioterapeut zcela odstranit pohybové problémy, které v důsledku úrazu vznikly.

Fyzioterapeuti hrají velmi důležitou úlohu v léčebné rehabilitaci, ať už v rámci terapie, reedukace či prevence. Například jsou schopni pomoci lidem po mozkové mrtvici naučit se buď částečně či zcela znovu se pohybovat s ohledem na vzniklé postižení. Učí je se postarat sami o sebe tzn. soběstačnosti. Využívají speciální cvičení jako je Kabatova technika, Bobathova metoda, Vojtova reflexní lokomoce a další jiná cvičení, aby dosáhli co nejlepší kvality pohybu.


Fyzioterapeuti pomohou každému  v otázkách prevence a při obnovení pohybových funkcí v rámci širší fyziologické normy. Udržení správného držení těla je nejlepší prevencí  výskytu artrózy kloubů nebo vzniku osteofytů na páteři.

S jakými problémy vám může fyzioterapeut pomoci?


- bolesti pohybového aparátu různé etiologie a lokalizace (včetně poúrazových stavů)

- DMO - dětská mozková obrna

- prevence a obtíže v těhotenství / bolesti zad, stresová inkontinence /   

- funkční sterilita (neplodnost) žen, které jsou gynekologicky v pořádku

- obtíže způsobené jednotvárným přetížení organismu

- astma a onemocnění dýchací soustavy

- stavy po infarktu myokardu

- neurologická onemocnění :

stavy po CMP /mozkové příhodě /, roztroušená   skleróza, paraplegie, polyneuropatie, Parkinsonský syndrom

- obtíže vzniklé v důsledku pracovního přetížení a stresu


Jak vypadá prvotřídní fyzioterapeutická péče?


Fyzioterapeut nejprve provede vyšetření vašeho pohybového aparátu a stanoví diagnózu s důrazem na odhalení prvotní příčina obtíží. Stanoví fyzioterapeutický plán, jehož součástí je také zhodnocení vašeho životního stylu, trávení volného času a váš celkový zdravotní stav. Sestává z jednotlivých terapiií (na které budete docházet) a stabilizačního a kompenzačního pohybového plánu tak, aby váš návrat k plnému zdraví byl co nejrychlejší a zabránilo se recidivě vašich obtíží.

Jaké terapeutické metody používají fyzioterapeuti?- speciální techniky :

MPTTT : manuální pohybová,tahová a tlaková terapie, Vojta, Bobath, Kabat, McKenzie, spirální dynamika


- myoskeletární medicína, mobilizace a měkké techniky


-fyzikální terapie : elektroléčbu - např. ultrazvuk

                                                                                

- balneo terapie :  vodoléčbu - různé koupele, cvičení ve vodě, zábaly ....


- akupresuru, akupunkturu, reflexní vpich


- masážní techniky

- stabilizační a kompenzační pohybové programy

26.08.2007 10:13:57
francovamartina
Bc. F r a n c o v á M a r t i n a, cert. MDT
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one