PRVOTŘÍDNÍ PÉČE

i práci s duší a psychikou považuji za nejdůležitější vytvořit vztah postavený na vzájemné úctě a důvěře. V bezpečném prostoru, kde mlčenlivost a etika jsou samozřejmostí. Vycházím z toho, že každý člověk je jedinečná bytost, lze tedy nalézt jedinečné řešení jeho životní situace. Každý z nás má kompetence utvářet svůj život, postoje a vztahy.


 

Vítejte …


 

Jmenuji se Martina Francová. Zaměřuji se na individuální a skupinovou práci a poradenství. Poskytuji pomoc lidem, kteří se dostali do obtížné životní situace a chtějí ji řešit. Dále těm, kteří neřeší akutní problémy, ale mají zájem o sebepoznání a rozvíjení vlastní osobnosti a svých schopností. Hledají odpovědi na své otázky (chtějí pracovat efektivněji, koncentrovat se na práci nebo učení, chtějí redukovat váhu, zlepšit mezilidské a zejména rodinné vztahy nebo pracovní vztahy …).

Mohu vám pomoci směrovat pohled na sebe sama a ostatní,tak abyste se na své životní cestě cítili dobře a bezpečně. Ráda a s nadšením se stanu vašim průvodcem. Budu vás inspirovat a provokovat ke změnám, ale zároveň respektovat a podněcovat váš vlastní prostor a intuici. Vy sami si dokážete vybrat a rozvíjet to, co vám dává smysl.

Pokud máte problémy a dostali jste se až sem, udělali jste první krok na cestě, která vás čeká. Druhým krokem je nebát se své problémy řešit. Je rozumné a užitečné mít někoho, kdo vás bude na této cestě provázet. Pokud mi dáte svou důvěru, budu dělat vše co je v mých silách, aby vaše cesta životem přinášela radost a spokojenost.


 

Hlubinná intro a retrospektivní terapie


 

  1. individuální poradenství

  2. partnerské poradenství

  3. rodinné poradenství

  4. práce s dětmi s poruchami chování a učení  (s dětmi pracuji jen,když se terapie účastní aktivně pečující rodič, u dětí je třeba individuálně optimalizovat výchovné prostředí)

  5. práce se skupinou (průznorodou nebo v některých kurzech s životními partnery) - prožitkové víkendy

  6. on-line poradna - plnohodnotnterapie vedená přes skype


 

Co to je intro a retrospektivní hlubinná terapie?


 

Vše co se kolem nás po celou dobu našeho života děje je procesem - vše se pohybuje mění.Hlubinná intro a retrospektivní terapie je specifická terapie, jejímž nástrojem jsou velmi specifické techniky a praktiky působící uvnitř nás (introspektivně) i na naši interakci s okolním světem (retrospektivně). Důraz je kladen na aspekty celostního řešení.

Jako terapeut pracuji,stejně tak s vnitřním světem klienta (intro) jako i jeho vnějším světem (retro). Vše co se děje kolem nás a to již od prenatálního stavu analyzujeme a zpracováváme svým specificky jedinečným způsobem (to vše se děje zcela automaticky na naší nevědomé úrovni a právě v nevědomí jsou uloženy všechny informace, tomuto procesu říkáme psychická integrace (zážitky,pocity,vjemy,emoce...). Na nevědomé rovině je ukryto vše, co se děje v nás i okolo nás, tyto informace jsou na základě individuální zkušenosti zpracovány a výsledky tohoto zpracování jsou projektovány do naší mysli na úrovni vědomé, na základě těchto závěrů jednáme a prožíváme. (Možná jste již zažili,že jste něco museli nutkavě udělat,ačkoliv rozum vám říkal,že to není právě nejlepší nápad,ale to nutkání bylo silnější než slabý hlásek faktů) Zde je nutné zdůraznit-individuálnost zpracování ke kterému dochází na základě předchozích zkušeností i dědičných aspektů, proto závěr zpracování téhož podnětu může být u různých osob velmi odlišný.V důsledků těchto skutečností potom vnímáme sebe a jednáme se svým okolím, prožíváme mezilidské interakce,řešíme (nebo neřešíme) potíže, vylepšujeme nebo nevylepšujeme své možnosti, zkrátka jednáme a prožíváme. Určitě každý z nás zná tu situaci, že je překvapen, když si říká, že až tato situace nastane příště,už se určitě zachovám zcela odlišně, ale přesto přístě s otevřenými ústy sledujeme,jak opakujeme stejný vzorec (vzorec,který jsme sami označili za chybný) a přesto jej zcela automaticky opakujeme. Možná se vám to stalo nesčetněkrát – prostě jste uvízli v takzvaném bludném kruhu.Tyto bludné kruhy se mohou týkat jakékoliv oblasti našeho života (práce,vztahů,nemožnosti využít svých maximálních schopností,vnitřní tenze (strachu nebo nespokojenosti)...).Vzhledem k tomu,že vše se neustále mění,dostává se nám nových,dalších podnětů mohou se primární bludné kruhy začít patologicky řetězit a vytvářet ještě větší chaos (zmatek) a tím negativně ovlivňovat náš každodenní život i zdravotní stav. To co se dlouhodobě děje na psychické rovině se může začít radikálně manifestovat na těle-vznikem fyzické nemoci, která je již nepřehlédnutelná a ukazuje na odiv celému světu to, co jsme se snažili udržet pod pokličkou.Psychické faktory jsou součástí každé nemoci - akutní, chronické nebo manifestuje-li se nemoc duševními, tělesnými nebo sociálními problémy.

Tedy trápí-li vás nemoc duševní,tělesná nebo sociální problémy (zejména ve vztazích a komunikaci) nebo na sobě chcete něco vylepšit (dosahovat lepších výsledků, lépe využívat svůj potenciál....). Právě pro vás je tu tato jedinečná terapie. Po odebrání anamnézy a podrobné analýze vašeho případu,budeme společně prozkoumávat složky vašeho podvědomí a hledat impulzy, které v minulosti nebyly právě ideálním způsobem zpracovány, společně provedete kroky na jejich vhodnější zpracování a ve vědomé složce tyto nové závěry přirozeně aktivujeme (práce introspektivní), potom již snadno aplikujete nové vzorce chování, cítění, prožívání a interakce s okolním prostředím (práce retrospektivní).


 

Cílem terapie je: Správně zpracovat informace z minulosti, odhalit a deaktivovat primární patologický bludný kruh, tím zrušit moc i všech sekundárně vzniklých bludných kruhů, objevit skryté zdroje a možnosti každého z vás a umožnit vám jejich maximální využití k osobnímu rozvoji a úspěchu. Dosáhnout optimálního zdraví, kde zdraví rozumíme jako rovnováhu toho co se děje uvnitř v nás a okolo nás (přičemž není podstatný jen aspekt samotné rovnováhy, ale také aspekt harmonie uvnitř a venku).

Při práci s duší a psychikou považuji za nejdůležitější vytvořit vztah postavený na vzájemné úctě a důvěře. V bezpečném prostoru, kde mlčenlivost a etika jsou samozřejmostí. Vycházím z toho, že každý člověk je jedinečná bytost, lze tedy nalézt jedinečné řešení jeho životní situace. Každý z nás má kompetence utvářet svůj život, postoje a vztahy.


 


 

C  E  N  Í  K     S  L  U  Ž  E  B


 

Individuální poradenství

Odebrání případu analýza

60minut terapie

1.550,- Kč

900,-Kč

Partnerská poradenství

Odebrání případu analýza

60minut terapie

1.550,- Kč

900,-Kč

Rodinné poradenství

Odebrání případu analýza

60minut terapie

1.550,- Kč

900,-Kč

Děti s poruchami chování

a učení - poradenství

Odebrání případu analýza

60minut terapie

1.550,- Kč

900,-Kč

Práce se skupinou - poradenství

- víkendové zážitkové kurzy - výcviky

14 hodin intenzivního výcviku

 

4.300,-Kč

(včetně ubytování)

On-line poradna

plnohodnotné poradenství vedená přes skype

900,- Kč (60 minut terapie)


 

Způsoby objednání :


 

Telefonem : +420 722 582 979

Emailem :francovamartina@seznam.

 

Bc. F r a n c o v á M a r t i n a, cert. MDT
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one